Kara, Michał, Andrzej Michałowski, i Marian Rębkowski. 2019. „Profesora Władysława Łosińskiego wkład W Polską Archeologię Wczesnego średniowiecza, Czyli Przyczynek Do Szkicu O Pokoleniu archeologów Okresu Badań «Milenijnych»”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 59 (luty), 9-19. https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.1.