Machajewski, Henryk. 2019. „Ze studiów Nad Najstarszym Osadnictwem wczesnośredniowiecznym Na Pomorzu Zachodnim”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 59 (luty), 81-92. https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.3.