Jöns, Hauke, i Anna B. Kowalska. 2019. „Z Badań Nad obecnością skandynawów Na południowym wybrzeżu Bałtyku W początkach średniowiecza”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 59 (luty):117-28. https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.5.