Chudziak, Wojciech. 2019. „Omnes Viae Albam Ducunt. Z Badań Nad Pograniczem Pomorsko-Wielkopolskim We Wczesnym średniowieczu”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 59 (luty):197-222. https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.9.