Łuczkiewicz, Piotr, Andrzej Andrzej Michałowski, i Jan Schuster. 2019. „Międzynarodowa Konferencja Archeologia Styków – Przestrzeń I Czas / Schnittstellen Archäologie – Raum Und Zeit, Puszczykowo 16-18 Maja 2018 Roku”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 59 (luty), 317-19. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/18100.