Domański, Grzegorz. 2020. „Ze studiów Nad Dziejami Klasztoru Kanoników Regularnych Na górze Ślęży”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 60 (styczeń):239-54. https://doi.org/10.14746/sa.2019.60.9.