Krzyszowski, Andrzej. 2020. „Noże Z wczesnośredniowiecznego Cmentarzyska W Sowinkach Pod Poznaniem – Ze studiów Nad Typologią I Technikami Kowalskimi”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 60 (styczeń), 303-48. https://doi.org/10.14746/sa.2019.60.13.