Sawicka, Joanna. 2020. „Późnośredniowieczne Naczynia Z Międzyrzecza. Przyczynek Do studiów Nad Pochodzeniem I użytkowaniem wyrobów Szklanych”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 60 (styczeń):371-92. https://doi.org/10.14746/sa.2019.60.15.