Kaczmarek, Maciej. 2020. „Tadeusz Malinowski (1932-2018). Wspomnienie”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 60 (styczeń):407-11. https://doi.org/10.14746/sa.2019.60.18.