GRZESIK, RYSZARD. 2020. „BIBLICKÁ BABYLONSKÁ VEŽA A ANTICKÍ ĽUDIA. HĽADANIE VLASTNÝCH PREDKOV V STREDOVEKU”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 61 (listopad), 15-22. https://doi.org/10.14746/sa.2020.61.2.