Krzyżanowska, Marta. 2020. „ŹRÓDŁA PISANE I ARCHEOLOGICZNE A POSTRZEGA NIE ORGA NIZA CJI PRODUK CJI SZK ŁA RZYMSKIEGO W LITERATURZE POLSKIEJ”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 61 (listopad):67-84. https://doi.org/10.14746/sa.2020.61.6.