Strobin , Anna, i Jarosław Strobin. 2020. „ZAB YTKI ZE STOPÓW MIEDZI Z CMENTARZYSKA SKA NDYNAWSKIEGO W B RZYNIE, POW. PUCKI, W ŚWIETLE ANAL IZ METAL OZNAWCZYCH. UWAG I NAD SPOSOBEM POZYSKIWANIA SUROWCA W OKRESIE WĘDRÓWEK LU DÓW”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 61 (listopad), 85-100. https://doi.org/10.14746/sa.2020.61.7.