BANASZAK, DANUTA, i ARKADIUSZ TABAKA. 2020. „ŚLADY WIERZEŃ POGAŃSKICH NA PRZYKŁADZIE ZNALEZISK Z OSTROWA LEDNICKIEGO”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 61 (listopad):117-34. https://doi.org/10.14746/sa.2020.61.9.