Kajkowski, Kamil. 2020. „Jak Historia Badań Nad Religią Słowian może Stać Się Historią rozczarowań1 – O Poszukiwaniu rzeczywistości Mitycznej i… Etyce Badacza. Uwagi Na Temat książki P. Szczepanika Rzeczywistości Mityczna Słowian północno-Zachodnich I Jej Materialne wyobrażenia”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 61 (listopad):183-211. https://doi.org/10.14746/sa.2020.61.12.