Teska, Milena. 2020. „MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE «TYPOLOGIA DZIEJÓW – DZIEJE W TYPOLOGII. POSTRZEGANIE ŚWIATA MŁODSZEGO OKRESU PRZEDRZYMSKIEGO W 100 LAT PO DIE OSTGERMANISCHE KULTUR DER SPÄTLATENEZEIT JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO», POZNAŃ 28-29 LISTOPADA 2019 ROKU”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 61 (listopad):213-15. https://doi.org/10.14746/sa.2020.61.13.