Grzesik, Ryszard. 1. „KOMISJA WCZESNYCH DZIEJÓW SŁOWIAN IM. PROFESOR A GERARDA LABUDY PRZYMIĘDZYNARODOWYM KOMITECIE SLAWISTÓW”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 61 (1), 217-22. https://doi.org/10.14746/sa.2020.61.14.