Pawlicki, Jakub Karol. 2021. „NOŻE WOLUTOWE – O FUNKCJI I POCHODZENIU ZAGADKOWYCH PRZEDMIOTÓW W KULTURZE SŁOWIAŃSKIEJ”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 62 (listopad), 71-106. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.4.