Kajkowski, Kamil. 2021. „«KRYZYS MONARCHI PIASTOWSKIEJ» I PROBLEM TZW. REAKCJI POGAŃSKIEJ OKIEM ARCHEOLOGA”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 62 (listopad):193-216. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.9.