Sawicka, Joanna. 2021. „WCZESNOŚREDNIOWIECZNY SZKLANY PACIOR Z KRUSZWICY”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 62 (listopad):217-32. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.10.