Stempin, Agnieszka. 2021. „NAJSTARSZE (XI-XII W.) FIGURY SZACHOWE WYKONANE W STYLISTYCE ABSTRAKCYJNEJ ARABSKIEJ Z TERENU POLSKI , NA TLE TRENDÓW EUROPEJSKICH ZWIĄZANYCH Z POCZĄTKOWYMI FAZAMI ADAPTACJI W EUROPIE”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 62 (listopad):285-315. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.12.