Sulkowska-Tuszyńska, Krystyna. 2021. „KILKA UWAG O KOLORYSTYCE BAZYLIKI NORBERTANEK W STRZELNIE W XIII-XIV WIEKU”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 62 (listopad):347-74. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.15.