Pawlak, Piotr. 2021. „STUDIA NAD STRATYGRAFIĄ I POZIOMAMI ARCHITEKTONICZNO-UŻYTKOWYMI ZAMKU KRUSZWICKIEGO”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 62 (listopad):375-97. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.16.