Karczewska, Joanna, i Dariusz Karczewski. 2021. „NADGOPLAŃSKI GRÓD SZARLEJ I JEGO WŁAŚCICIELE W ŚREDNIOWIECZU”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 62 (listopad):399-412. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.17.