Szczepanik, Paweł. 2021. „Odpowiedź Na Recenzję Kamila Kajkowskiego: „Jak Historia Badań Nad Religią Słowian może Stać Się Historią Rozczarowań – O Poszukiwaniu rzeczywistości Mitycznej i… Etyce Badacza. Uwagi Na Temat książki Pawła Szczepanika Rzeczywistość Mityczna Słowian północno-Zachodnich I Jej Materialne wyobrażenia, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2020, «Slavia Antiqua”, T. 61, S. 183-211». Albo O Tym, Jak Napisać Nieetyczną Recenzję”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 62 (listopad):413-34. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.18.