Machajewski, Henryk. 2021. „PROFESOR JERZY GĄSSOWSKI (1926-2021)”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 62 (listopad):441-44. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.20.