Łuczyński, Michał. 2015. „«Światowid » Ze Zbrucza – Kontrowersyjny Symbol pogańskiej Słowiańszczyzny”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 56 (styczeń):53-85. https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.3.