Andrzejewski, A. (2016) „Profesor dr hab. Leszek Kajzer (1944-2016)”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (57), s. 9–12. doi: 10.14746/sa.2016.57.1.