Janowski, A., Popławska, D., Mazurek, S. i Szychowska-Krąpiec, E. (2015) „Nyckelharpa z Wolina. Przyczynek do historii instrumentów strunowych w średniowiecznej Europie”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (56), s. 215–230. doi: 10.14746/sa.2015.56.11.