Krahel, M. (2018) „Atypowe zabytki szkutnictwa wczesnośredniowiecznego ze stanowiska 3 w Wolinie”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (56), s. 231–255. doi: 10.14746/sa.2015.56.12.