Sikorski, D. A. (2015) „Komentarz do tekstu Krystyny Łukasiewicz”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (56), s. 265–266. doi: 10.14746/sa.2015.56.14.