Janowski, A. (2015) „ 478”., Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (56), s. 267–273. doi: 10.14746/sa.2015.56.15.