Mazuch, M. (2007) „Findings about the early medieval fortification of the Mikulčice – Valy acropolis”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (55), s. 7–65. doi: 10.14746/sa2014LV.1.