Kara, M. (2014) „The conquest involving Viking war-bands in the process of the Piast State formation”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (55), s. 125–143. doi: 10.14746/sa2014LV.3.