Sikora, J. (2018) „O interpretacji etnicznej wczesnośredniowiecznych pochówków elitarnych. Skandynawowie w państwie pierwszych Piastów i na Pomorzu?”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (54), s. 61–96. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/11935 (Udostępniono: 31 maj 2023).