Janowski, A. i Zamelska-Monczak, K. (2016) „Sacrum – profanum. Dwa żywoty misy mosiężnej z Santoka”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, 0(57), s. 199-219. doi: 10.14746/sa.2016.57.9.