Pawlak, P. (2018) „Ku początkom Poznania – nowo odkryta osada z zarania wczesnego średniowiecza”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (54), s. 143–219. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/12472 (Udostępniono: 6 luty 2023).