Gruszka, B. i Kara, M. (2018) „Wybrane znaleziska ceramiki o cechach warsztatowych ze starszych faz wczesnego średniowiecza z południowo-zachodniej Wielkopolski i południowo-wschodniej części ziemi Lubuskiej w świetle badań specjalistycznych”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, 0(54), s. 241-265. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/12475 (Udostępniono: 4lipiec2022).