Jankowski, A. (2018) „Kilka uwag o odważniku z domniemanym znakiem runicznym znalezionej na Górze Chełmskiej w Koszalinie.”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, 0(54), s. 267-273. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/12480 (Udostępniono: 3lipiec2022).