Ratajczyk, Z. (2018) „ Gniew”., Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (54), s. 287–305. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/12486 (Udostępniono: 31 styczeń 2023).