Leszka, M. J. (2018) „Bunt Michała przeciw carowi Piotrowi (?930)”., Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (58), s. 15–23. doi: 10.14746/sa.2017.58.2.