Brzozowska, Z. A. (2018) „Bułgarski car Piotr i jego żona Maria Lekapena w Latopisie Helleńskim i Rzymskim drugiej edycji”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (58), s. 25–40. doi: 10.14746/sa.2017.58.3.