Krzyżanowska, M. i Frankiewicz, M. (2018) „«Paciorki mozaikowe w otwartym palenisku?». Kontynuacja badań”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (58), s. 41–54. doi: 10.14746/sa.2017.58.4.