Pawlak, E. i Wawrzyniak, P. (2018) „Badania w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Rąbiniu, pow. kościański. Przyczynek do studiów nad sakralną architekturą romańską w Polsce”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (58), s. 137–158. doi: 10.14746/sa.2017.58.9.