Michalak, A. i Socha, K. (2018) „A sword scabbard chape with a depiction of a bird of prey from the surroundings of Kostrzyn”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (58), s. 159–174. doi: 10.14746/sa.2017.58.10.