Kara, M. (2018) „Multidyscyplinarna konferencja naukowa w Poznaniu «Od archeologii Józefa Kostrzewskiego do współczesnych nauk o przeszłości społecznej». Przegląd poruszonej problematyki”., Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (58), s. 179–188. doi: 10.14746/sa.2017.58.12.