Kara, M. (2018) „ Przegląd poruszonej problematyki”., Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (58), s. 179–188. doi: 10.14746/sa.2017.58.12.