Teska, M. (2018) „III Międzynarodowe warsztaty archeologiczne «Ceramika – główne źródło do poznania przemian kulturowych w środkowoeuropejskim Barbaricum» Poznań 27-29 września 2017 roku”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (58), s. 189–191. doi: 10.14746/sa.2017.58.13.