Brzostowicz, M. (2019) „Problematyka zachodniosłowiańskich grodów plemiennych w świetle badań archeologicznych w dorzeczu dolnej Parsęty.”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (59), s. 93-116. doi: 10.14746/sa.2018.59.4.