Jöns, H. i Kowalska, A. B. (2019) „Z badań nad obecnością skandynawów na południowym wybrzeżu Bałtyku w początkach średniowiecza”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (59), s. 117–128. doi: 10.14746/sa.2018.59.5.