Chudziak, W. (2019) „Omnes viae Albam ducunt. Z badań nad pograniczem pomorsko-wielkopolskim we wczesnym średniowieczu”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (59), s. 197–222. doi: 10.14746/sa.2018.59.9.