Florek, M. (2019) „Osadnictwo obcoplemienne i obcoetniczne w okolicach Opatowa i Sandomierza we wcześniejszym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych i toponomastycznych”, Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (59), s. 281-312. doi: 10.14746/sa.2018.59.13.